Kanalai klausos apartuose: ar daugiau yra geriau?

Vartotojui gauti daugiau mokant tiek pat (ar net mažiau) yra stipri paskata. Kas nenorėtų gauti dviejų kostiumų už vieno kainą arba dar geriau keturių kostiumų už vieno kainą? Būtent tokia vartotojų psichologija vadovaujasi kai kurie rinkodaros specialistai, skelbdami, kad jų klausos aparatai turi daugiausiai kanalų rinkoje. Susidaro įspūdis, kad šie klausos aparatai turi didžiausią vertę. Tačiau ar klausos aparatai su daugiau kanalų tikrai geresni už tuos, kuriuose yra mažiau kanalų?

Kas yra kanalas?

Kanalas yra filtras, apimantis dažnių diapazoną, kurį klausos aparatas analizuoja, apdoroja ir atkuria. Pavyzdžiui, plačiajuostis arba vieno kanalo klausos aparatas, kurio dažnių juostos plotis yra nuo 100 Hz iki 8000 Hz, visus įeinančius garsus tame dažnių diapazone traktuoja kaip vieną garsą. Apskaičiuojamas (arba analizuojamas) vidutinis to garso lygis visuose dažniuose (100–8000 Hz). Šis garsas vienodai sustiprinamas tame diapazone ir gauname pradinio garso sustiprintą versiją.

Daugiakanalio klausos aparato veikimo dažnių diapazonas yra tas pats (100–8000 Hz). Skirtumas tas, kad tas pats diapazonas padalinamas į daugiau dažnių juostų, kad būtų galima atskirai analizuoti, apdoroti ir atkurti. Pavyzdžiui, 3 kanalų klausos aparatas visus garsus, kurių dažnis mažesnis nei 1000 Hz, gali laikyti žemo dažnio kanalu; visi garsai nuo 1000 iki 3000 Hz kaip vidutinio dažnio kanalas, o visi garsai virš 3000 Hz kaip aukšto dažnio kanalas. Bus apskaičiuojamas (arba analizuojamas) vidutinis to garso lygis kiekviename žemo, vidutinio ir aukšto dažnio regione. Priklausomai nuo klausos praradimo kiekviename dažnių juostoje, skirtingai sustiprinama. Galutinė išvestis yra kiekvieno kanalo išėjimų suma.

Kokie yra didesnio kanalų skaičiaus pranašumai?

Klausos aparato, turinčio daugiau kanalų, pranašumus galima pamatyti šiose funkcijose:

  • Sudėtinga klausos aplinkos analizė – galima tiksliau nustatyti garso lygius atskirose dažnių juostose, todėl galima geriau identifikuoti garso aplinką, kad būtų galima tinkamai apdoroti (pvz., kompresuoti ir sumažinti triukšmą).
  • Daugiakanalis aktyvus grįžtamojo ryšio (cypimo) slopinimas – grįžtamojo ryšio (cypimo) slopinimas gali būti apribotas iki siauresnio dažnių diapazono, taip išsaugant kitų dažnių girdimumą.
  • Triukšmo mažinimas – algoritmas gali tiksliau nustatyti, kuri dažnio juosta yra triukšmas (ir kuri kalba) ir sumažinti stiprinimą tik toje dažnio srityje, kurioje yra triukšmas. Tai išsaugo kalbos girdimumą ir pagerina klausymosi komfortą.
  • HD lokatorius – kryptinis mikrofonas gali keistis į skirtingų krypčių poliarinius modelius skirtingiems dažniams. Tai išsaugo ir pagerina kalbos girdimumą esant triukšmui (žr. 1 pav. toliau).
  • Tikslinis stiprinimo pritaikymas – darbinė dažnių juostą ir kompresiją gali būti pritaikoma pagal klausos netekimo tipą ypač pagal netradicinius klausos praradimus. Tai užtikrina nuoseklų kalbos girdimumą.
  • Siauros dažnių juostos išvesties valdymas (AOC) – išvesties valdymas siaurame dažnių diapazone, išsaugant kitų garsų girdimumą.

1 pav. Skirtingi poliniai modeliai kiekviename iš 15 HD lokatoriaus kanalų.

Ar yra klausos aparato, turinčio daugiau kanalų, minusų?

Ankstesni pavyzdžiai rodo, kad norint analizuoti ir apdoroti garsus, pageidaujama daugiau kanalų, tačiau, esant didesniam kanalų skaičiui, padidėja tikro garso iškraipimai, o tai reiškia garso dažnio amplitudės mažejimą kalbos signale.

Naudotojams, o ypač tiems, kurie turi sunkų klausos netekimą, tokie garso iškraipymai lemia dar sudetingesnį kalbos supratimą. Žemiau esamčiame paveikslėlyje parodyta, kaip keičiasi spektrinis iškraipymas didėjant kanalų skaičiui.

2A paveiksle parodytas balsės be klausos aparato stiprinimo spektras su trimis pagrindiniais dažniais, atitinkamai identifikuotais kaip F1, F2 ir F3. Lygių skirtumas tarp F1 iškilimo ir F2 įdubimo yra spektrinis kontrastas. 1A paveikslas taip pat gali būti teisingas vieno kanalo klausos aparato stiprinimo spektrui, kai visiems dažniams taikomas vienodas stiprinimas.

2B paveiksle parodytas balsės spektras sustikrintas dviejų kanalų klausos aparatu. Stiprinimo dydis žemo ir aukšto dažnio kanaluose rodomas raudonomis juostomis. Atkreipkite dėmesį, kad aukšto dažnio kanalui pritaikoma daugiau stiprinimo nei žemo dažnio, nes aukšto dažnio klausa prarandama daugiau nei žemo dažnio. Atkreipkite dėmesį į sumažėjusį spektrinį kontrastą, ypač tarp F2 ir F3.

2C paveiksle parodytas 15 kanalų sistemos stiprinimas ir išvestis su individualiu stiprėjimu kiekviename kanale. Didėjant kanalo skaičiui, galima aiškiai pastebėti dar didesnį spektrinio kontrasto iškraipimą (2D pav.). Tai gali neigiamai paveikti kalbos supratimą.

Taigi, ar daugiakanališkumas yra gerai ar blogai?

Daug kanalų naudojimą klausos aparatuose galima palyginti su receptinių vaistų vartojimu. Pavyzdžiui, kūdikio aspirinas (80 mg) per dieną sumažina širdies priepuolio riziką. Įprastas aspirinas (320 mg) taip pat gali sumažinti skausmą ir galvos skausmą. Tačiau per didelės dozės gali sukelti skrandžio opų, spengimą ausyse ir net inkstų bei kepenų pažeidimus. Klausos aparatų dizaineris turi nuspręsti dėl optimalaus kanalų skaičiaus, kuris suteikia daugiausiai privalumų ir turi mažiausiai trūkumų. Kadangi klausos sistemą galima modeliuoti kaip 1/3 oktavos filtrų (arba kanalų) seriją, mes, Widex, nusprendėme pasirinkti 15 kanalų klausos aparatą kaip aukščiausios kokybės produktą. Šiame gaminyje kiekvienas kanalas turi maždaug 1/3 oktavos pralaidumo. Be to, į konstrukciją taip pat įtrauktas apsaugos nuo iškraipymo algoritmas, todėl nepaisant 15 kanalų sistemos pranašumų, iškraipymas yra minimalus arba jo visai nėra.

Pažvelkite ne tik į kanalų skaičių

Nors kanalų skaičius neabejotinai yra lemiamas veiksnys renkantis klausos aparatą, taip pat svarbu atsižvelgti į tai, kaip klausos aparatas susidoroja su galimu iškraipymu, kartu su kitais klausos aparate esančiais signalų apdorojimo algoritmais (pvz., išvardytais anksčiau). Šie algoritmai taip pat nustato, ar klausos aparatas veikia gerai. Atminkite, kad keli kanalai yra gerai; bet daugiau kanalų nebūtinai reiškia geresnį klausos aparatą kiekvienam vartotojui. Kitos klausos aparato funkcijos (pvz., „True Input“ technologija) taip pat yra svarbūs klausos aparato veikimą lemiantys veiksniai.