FM sistemos

WIDEX SCOLA FM

Aidinčiose arba triukšmingose aplinkose žmogui su klausos aparatu sunku suprasti kalbą. Sunkiausia jiems bendrauti telefonu, žiūrėti televizorių, verslo susitikimuose, klausantis muzikos, teatre, bažnyčioje, restorane ar kitose vietose, kur yra daugybė žmonių ir kyla daug pašalinio triukšmo. Šios problemos sprendimas yra FM sistema. Tokia sistema susideda iš siųstuvo, kurį turi kalbėtojas (pavyzdžiui mokytojas) ir imtuvo, kurį turi neprigirdintysis. Žmogaus balsas iš siųstuvo perduodamas į imtuvą bevieliu būdu, taip garsas neiškraipomas. Pojūtis toks, lyg kalbėtojas kalbėtų Jums tiesiai į ausį arba į klausos aparato mikrofoną.

Tai ypač svarbu vaikams. Vaiko mokymosi rezultatai priklauso nuo sugebėjimo įsisavinti mokytojo perteikiamą informaciją, todėl mokiniui būtina suprasti mokytoją. Moksleiviai su klausos sutrikimais pamokoje dalyvauja labai pasyviai, visą laiką būna įsitempę, nes blogai girdi ką kalba mokytojas klasėje. Galimybė atskirti kalbą triukšmingoje ir aidinčioje patalpoje yra žymiai prastesnė, lyginant su moksleiviais, turinčiais normalią klausą.

Šiuo metu galima gauti 2500 litų kompensaciją už įsigytą FM sistemą.

FM sistemos įsigijimo išlaidų kompensaciją vieną kartą per 5 metus turi teisę gauti asmuo nuo 7 iki 24 metų, jei naudojasi klausos aparatu (aparatais) arba kochleariniu implantu, arba įsriegiamu kauliniu implantu ir integruotai mokosi bendrojo lavinimo, profesinėje, aukštesniojoje ar aukštojoje mokykloje. Šia galimybe gali naudotis Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat naudoti techninės pagalbos priemones (klausos funkcijų pablogėjimas ne mažiau, kaip 56 dB).

Ką daryti?

Įsigijus FM sistemą, reikėtų kreiptis į savo miesto Techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyrių.

Dokumentai, kuriuos turėsite pateikti:

• prašymą dėl kompensacijos skyrimo;
• išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr.027/a), kurį išduoda asmenį gydantis gydytojas;
• asmens, kuriam prašoma pervesti kompensaciją, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• vaiko gimimo liudijimą;
• dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą;
• mokinio, moksleivio ar studento pažymėjimą;
• dokumentus, patvirtinančius FM sistemos įsigijimą (PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą, kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitą).

Kaip gaunate kompensaciją?

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktoriaus sudaryta komisija nagrinėja asmens prašymą skirti FM sistemos įsigijimo išlaidų kompensaciją ir priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę per 15 dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Kompensacijos išmokamos eilės tvarka.

 

Kaune:

Eivenių g. 17, LT-50166 Kaunas
Tel.: (8-37) 796914
Darbo laikas: I-V 9:00-17:00
el. paštas : info@surdotechnika.lt

Vilniuje:

Kalvarijų g 98, LT-08211 Vilnius
Tel.: (8-5) 2700009
Darbo laikas: I-V 9:00-17:00
el. paštas vilnius@surdotechnika.lt

Klaipėdoje:

Lietuvininkų a. 3, LT-92225 Klaipėda
Tel.: (8-46) 217118
Darbo laikas: I-V 9:00-17:00
el. paštas klaipeda@surdotechnika.lt